دکتر علی اکبر جلالی

تخصص : جراحی فوق تخصص پلاستیک دانشگاه ایران

آدرس و شماره تماس مطب  : خیابان ولیعصر – ابتدای خیابان توانیر – جنب تالار قصر شیرین – ساختمان پزشکان شماره 4 – طبقه 4 – شماره 24

 

 • برد جراحی عمومی دانشگاه تهران
 • برد جراحی فوق تخصص پلاستیک دانشگاه ایران
 • فلو در کشورهای آلمان سالهای 1368 -1369- 1370   و  آمریکا سالهای 1379 و 1384
 • سی و چهار سال سابقه جراحی پلاستیک و زیبایی (1361 – 1395)
 • عضو هیئت علمی سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران ( بیمارستان حضرت فاطمه ) 1367 -1384
 • عضو هیئت تحریره سابق مجله جامعه جراحان و مشاور فعلی آن مجله
 • دبیر انستیتو جراحی های جمجمه ˓ فک و صورت ایران 1367- 1373
 • عضویت در هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در چند دوره
 • کارشناس جراح پلاستیک در نظام پزشکی
 • عضو هیئت مدیره کلینیک آذر و رئیس هیئت مدیره فعلی

 

 • Department of plastic surgery ˓ Iran University of Medical sciences
 • Formerly member of edit oral board of Iranian Journal of surgery
 • General secretary of Iranian cranium – Maxilla – facial Institute(1988 –1993)
 • Board of director of Iranian Society of plastic ˓ Reconstructive and aesthetic sing eon
 • Expert of Iranian medical Judiciary organization

 

aajalali_2004@yahoo.comبازگشت