دکتر قاسم انصاری

مدارک :

FHD – PHD – MSC – DDS

متخصص دندانپزشکی کودکان
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی
فارغ التحصیل از دانشگاه های گلاسکوی انگلستان و UCLA  آمریکا
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درمان کلیه دندانها در یک جلسه تحت بیهوشی و آرامبخشیبازگشت