دکتر احمد خالق نژاد

جراحی کودکان و اورولوژی کودکان رشته فوق تخصصی است که دامنه کاری آنها از جراحی نوزادی تا سن بلوغ کودکان می باشد .

جراحان کودکان و ارولوژیست های کودکان جهت انجام این اعمال جراحی نیاز هست مدت 3 تا 5 سال بعد از اتمام دوره جراحی عمومی و ارولوژی عمومی تحصیل نمایند تا صلاحیت مداخله در امور جراحی کودکان و ارولوژی را کسب نمایند .

 

دکتر احمد خالق نژاد طبری

  • فوق تخصص جراحی و ارولوژی کودکان از انگلستان
  • استاد تمام جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • رئیس انجمن جراحان کودکان ایران
  • دبیر بورد فوق تخصص جراحی کودکان ایران
  • رئیس مرکز تحقیقات جراحی کودکان


بازگشت