دکتر سید ابوالحسن امامی

دکتر ابوالحسن امامی

متخصص جراحی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
گذراندن فلوشیپ جراحی جمجمه ˓ فک و صورت از استرالیا ( مرکز آدلاید )
گذراندن دوره های کوتاه مدت از کشور آمریکا
عضو انجمن جراحان شکاف لب و کام و جمجمه آمریکا ACCF
عضو انجمن جراحان جمجمه و فک وصورت
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر بورد جراحی پلاستیک
مدیر گروه جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی ایرانبازگشت