دکتر غیوران

دکتر الهام ابراهیم خانی

دکتر الهام ابراهیم خانی

متخصص بیهوشی
دکتر میترا ملاحسن کاشانی

دکتر میترا ملاحسن کاشانی

متخصص جراحی زنان و زایمان
دکتر سید ابوالحسن امامی

دکتر سید ابوالحسن امامی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی
دکتر غلامرضا عبادیان

دکتر غلامرضا عبادیان

متخصص بیهوشی
دکتر محمد اسماعیل اکبری

دکتر محمد اسماعیل اکبری

فوق تخصص جراحی غدد و سرطان
دکتر سید کمال فروتن

دکتر سید کمال فروتن

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی
دکتر مجید جهانشاد

دکتر مجید جهانشاد

متخصص بیهوشی
دکتر علی اکبر جلالی

دکتر علی اکبر جلالی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی
دکتر احمد خالق نژاد

دکتر احمد خالق نژاد

فوق تخصص جراحی و اورولوژی کودکان
دکتر رضا صفائیان

دکتر رضا صفائیان

متخصص بیهوشی
دکتر علی بیژنی

دکتر علی بیژنی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی
دکتر علی ترکمان

دکتر علی ترکمان

دکتر رحمت اله تراب

دکتر رحمت اله تراب

دکتر ارسطو اشتری

دکتر ارسطو اشتری

متخصص گوش،گلو،بینی وجراحی سر و گردن
دکتر شهرام شیروانی بروجنی

دکتر شهرام شیروانی بروجنی

دکتر قاسم انصاری

دکتر قاسم انصاری

متخصص دندانپزشکی کودکان
دکتر محمد جواد فاطمی

دکتر محمد جواد فاطمی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی
دکتر محمد تقی ایمانی

دکتر محمد تقی ایمانی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی

دکتر محمد قناعت پیشه

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی

دکتر کامران اسعدی

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی

دکتر محمد احمدی مقدم

فوق تخصص پلاستیک و ترمیی

دکتر هرمز شیوا

متخصص بیهوشی

دکتر مهرداد مشیری


دکتر جعفر کورانلو


دکتر سید فرزاد اکابری


دکتر جواد حامد

متخصص ارتوپد

دکتر محمد اخلاق نجات